Regulamin małopolskiego konkursu informatycznego „Rysowanie przez losowanie"

 1. Organizatorem konkursu jest: Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
 2. Konkurs skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.
 3. Celem konkursu jest:
  1. rozbudzenie zainteresowań informatycznych wśród młodzieży,
  2. popularyzacja programowania,
  3. rozwijanie kreatywności i nieszablonowego myślenia.
 4. Do wykonania przygotowane zostało zadanie konkursowe opublikowane na stronach http://www.pti.krakow.pl/ i http://moodle.pti.krakow.pl/
 5. Zadanie może być rozwiązane w jednym z języków programowania: Baltie, Scratch, Python, C++, Java, App Inventor.
 6. Ucznia do konkursu zgłasza opiekun naukowy (np. nauczyciel informatyki, osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne lub rodzic).
 7. Opiekun przesyła na adres Organizatora pti@pti.krakow.pl zgłoszenie formularz zgłoszenia uczniów do konkursu (załącznik nr 1)
 8. Opiekun przyjmuje od ucznia zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia w konkursie (załącznik nr 2) i przechowuje oryginał do wglądu dla Organizatorów Konkursu.
 9. Opiekun naukowy przekazuje uczniowi login i hasło do indywidualnego konta ucznia na platformie konkursowej, otrzymane mailem od organizatorów.
 10. Uczeń loguje się na platformie http://moodle.pti.krakow.pl/.
 11. Gotowe rozwiązania zadania uczeń umieszcza na platformie do dnia 13 stycznia 2017 r. w postaci pliku zip lub linku do pobrania. Po tym terminie dostęp do przesłania zadania zostanie zamknięty.
 12. Projekt zgłoszony do konkursu musi być stworzony specjalnie i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu.
 13. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
 14. Praca może być wykonana w zespole maksymalnie 2 osobowym.
 15. Z jednej szkoły w konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów. Opiekun naukowy może być opiekunem dowolnej liczby uczniów.
 16. Przy ocenie prac uwzględnione zostaną:
  1. poprawność działania,
  2. kreatywność,
  3. estetyka wykonania,
  4. zaawansowanie technologiczne.
 17. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.pti.krakow.pl do 23 stycznia 2017 roku. Kapituła konkursu wyłoni 3 laureatów najciekawszych prac, którzy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 18. Wręczenie nagród odbędzie się w lutym (po feriach zimowych). Dokładna data i miejsce zostanie podane na stronie www.pti.krakow.pl do 23 stycznia 2017r.
 19. Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z polskim prawem. Uczestnicy muszą przestrzegać praw autorskich i nie mogą zamieszczać w swoich pracach treści powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne i niemoralne.
 20. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości regulamin konkursu i akceptują zawarte w nim warunki uczestnictwa. Opiekun zespołu zaświadcza przed Organizatorem, że projekt jest zgodny z regulaminem.
 21. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych (wyników konkursu) oraz pracy konkursowej na stronie www.pti.krakow.pl oraz na publikację zdjęć z Gali finałowej.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac uznanych za niesamodzielne lub niespełniające wymogów opisanych w regulaminie.
 23. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres pti@pti.krakow.pl.
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 13 grudzień 2016, 10:12