Regulamin Konkursu „Zaprogramuj Smoka”

 1. Konkurs jest organizowany w ramach Małopolskiego Festiwalu Programowania „Małopolska koduje". Organizatorem konkursu jest: Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego?
 2. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.
 3. Celem konkursu jest:
  1. rozbudzenie zainteresowań informatycznych wśród dzieci i młodzieży,
  2. zainteresowanie młodych ludzi historią i dniem współczesnym miejsca ich zamieszkania (Małej Ojczyzny)
  3. popularyzacja programowania,
  4. rozwijanie kreatywności i nieszablonowego myślenia,
  5. rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
 4. Do wykonania przygotowane zostało zadanie konkursowe opublikowane na stronach: http://malopolskakoduje.pl/konkurs/ i http://moodle.pti.krakow.pl/
 5. Zadanie może być rozwiązane w jednym z języków programowania: Baltie, Scratch, Python, C++, Java, App Inventor, JavaScript
 6. Ucznia do konkursu zgłasza opiekun naukowy (np. nauczyciel informatyki, osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne lub rodzic).
 7. Opiekun przesyła zgłoszenie poprzez elektroniczną rejestrację formularz zgłoszenia uczniów do konkursu
 8. Opiekun przyjmuje od ucznia zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia w konkursie (załącznik nr 1) i przechowuje oryginał do wglądu dla Organizatorów Konkursu.
 9. Opiekun naukowy przekazuje uczniowi login i hasło do indywidualnego konta ucznia na platformie konkursowej, otrzymane mailem od organizatorów.
 10. Uczeń loguje się na platformie http://moodle.pti.krakow.pl/.
 11. Gotowe rozwiązania zadania uczeń umieszcza na platformie do dnia 27 maja 2017 r. w postaci pliku zip lub linku do pobrania. Po tym terminie dostęp do przesłania zadania zostanie zamknięty.
 12. Projekt zgłoszony do konkursu musi być stworzony specjalnie i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu.
 13. Nadesłane pliki zawierające wirusy, nie będą oceniane.
 14. Każdy uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
 15. Praca może być wykonana w zespole maksymalnie 2 osobowym.
 16. Z jednej szkoły w konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów. Opiekun naukowy może być opiekunem dowolnej liczby uczniów.
 17. Przy ocenie prac uwzględnione zostaną:
  1. poprawność działania,
  2. projekt postaci smoka,
  3. autorskie zdjęcia lub samodzielnie wykonane elementy graficzne
  4. ciekawe ujęcie tematu, odwołanie do miejsc mniej znanych, ciekawostki,
  5. kreatywność,
  6. estetyka wykonania,
 18. Wykorzystanie narzędzi dostępnych w danym języku programowania do optymalizacji działania programu
 19. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie http://malopolskakoduje.pl/konkurs do 30 maja 2017 roku. Kapituła konkursu wyłoni 3 laureatów najciekawszych prac, którzy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Jury zastrzega sobie prawo przyznanie większej liczby nagród.
 20. Wręczenie nagród odbędzie się 2 czerwca w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej „Działownia" przy ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie.
 21. Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z polskim prawem. Uczestnicy muszą przestrzegać praw autorskich i nie mogą zamieszczać w swoich pracach treści powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne i niemoralne.
 22. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości regulamin konkursu i akceptują zawarte w nim warunki uczestnictwa. Opiekun zespołu zaświadcza przed Organizatorem, że projekt jest zgodny z regulaminem.
 23. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych (wyników konkursu) oraz pracy konkursowej na stronie http://malopolskakoduje.pl/konkurs/ http://pti.krakow.pl/ oraz na publikację zdjęć z Gali finałowej.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac uznanych za niesamodzielne lub niespełniające wymogów opisanych w regulaminie.
 25. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres pti@pti.krakow.pl.
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 maj 2017, 22:45