Barometr umiejętności informatycznych

Kliknij link http://pti.krakow.pl/barometr/, aby otworzyć zasób.